Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym.